Leg Legeplads Undervisning Undervisning2 Boldspil Lejrskole2

Priser

Priser pr. 1. januar 2023

Skolepenge

Første barn                       kr. 1200,-

Andet barn                        kr. 600,-

Øvrige børn                       kr.   0,-

NB: forældrebetalingen pr. måned i 11 måneder (juli måned er betalingsfri)

 

Øvrige udgifter

1. Lejrskole: 300 kr.

2. Studietur: 3000 kr. + lommepenge.

 

NB:

Der ydes ikke søskenderabat på lejrskole/studieture.

Klasseforældrerådene er tovholdere på evt. opsparing til studieturene.

 

Skolebus

Tilmelding til skolebuskørsel sker ved henvendelse til skolens kontor.

Et GK-buskort koster 195,- pr. måned. Søskendemoderation som ved skolepenge.

Alle busbørn i 0.-3. klasse (såvel skolebus som offentlige busruter) skal tilmelde sig modul B i Krabben, hvis de har ventetid på skolens matrikel.

Beløbet for GK-buskortet opkræves sammen med skolepengene.

Yderligere informationer om skolebuskørsel - klik her