i skoven fisk slange tal på gulvet spørg to piger mikroskop Natur-Karsten

Priser

 Pr. 1. januar 2017 er forældrebetalingen pr. måned i 11 måneder:

(Juli måned er betalingsfri)

Skolepenge

Første barn                       kr. 1000,-

Andet barn                        kr. 500,-

Øvrige børn                       kr.   0,-

 

Øvrige udgifter

Lejrskole: 300,-

Tysk sprogrejse (7. klasse): 1500,-

Engelsk sprogrejse (8. eller 9. klasse): 3000,-

Hertil kommer evt. lommepenge.

 

Der ydes ikke søskenderabat på lejrskole/sprogrejser

Klasseforældrerådene er tovholdere på evt. opsparing til sprogrejserne.

 

Krabben

Modul A: Morgenmodul
kr. 200,- pr. måned
alle dage 6.30 - 8.00                                                   

Modul B: Eftermiddag til kl. 15.00
kr. 450,- pr. måned
alle dage fra skoletids ophør - 15.00 

Modul C: Eftermiddag til lukketid
kr. 900,- pr. måned
alle dage fra skoletids ophør - 17.00 / 16.00 fredage  

Søskendemoderationer/rabatter

Der betales fuld pris for barn nr. 1.
Der betales 50 % af den fulde pris for barn 2.
Øvrige søskende er gratis.

Yderlige informationer om Krabben - klik her 

 

Skolebus

Tilmelding til skolebuskørsel sker ved henvendelse til skolens kontor.

Et GK-buskort koster pt. 130- pr. måned. Søskendemoderation som ved skolepenge.

Alle busbørn i 0.-3. klasse (såvel skolebus som offentlige busruter) skal tilmelde sig modul B i Krabben, hvis de har ventetid på skolens matrikel.

Beløbet for GK-buskortet opkræves sammen med skolepengene.

Yderligere informationer om skolebuskørsel - klik her