Leg Legeplads Undervisning Undervisning2 Boldspil Lejrskole2

Praktisk info

For at en friskole skal fungere godt, er der, ud over selve undervisningen, også nogle praktiske opgaver, som skal løses.

Børnene skal i skole, og nogle af dem bliver hentet i vores egen skolebus. Køreplanen er kun et klik væk - prøv 'Skolebus'.

Når først børnene er i skole, går skoledagen efter skema. I kan i menuen til venstre se både time- og fagfordeling og de enkelte klassers skoleskema.

Vi er en friskole og det betyder, at forældrene betaler skolepenge for deres barn/børn. Jo flere børn man har til at gå på Gregers Krabbe, jo billigere bliver det. Første barn er fuld pris, andet barn er til halv pris, og det tredje barn er gratis.

Vi kalder os 'forældrenes skole', og vi har en stærk opbakning i forældrekredsen. Vi oplever, at indflydelse giver engagement, og det at vi er en 'tilvalgs-skole', hvor forældre og børn positivt har valgt os, giver den bedste ballast for en vellykket skolegang.

Forældre og skolekreds har valgt en bestyrelse, som er skolens øverste myndighed.

En friskolebestyrelse har stor indflydelse på skolelivet. Ikke på det pædagogiske område, men på alle andre områder. Bestyrelsesmedlemmerne er meget aktive, og har adskillige ansvarsområder i forhold til skolens drift, ud over at det er bestyrelsen som er ansvarlig for skolens økonomi.

Det er forældrene, som holder skolen ren. Den opgave går på skift, og da vi heldigvis har mange forældre, fylder det ikke så meget for den enkelte familie.

Vores skolebuschauffør er også ansat som pedel i nogle få timer ugentligt, så de små dagligdags vedligeholdsarbejde udfører han - forældrene hjælper én gang årligt ved arbejdsdagen med det resterende vedligehold.