Skovtur Legeplads Undervisning Frugt

Værdigrundlag og målsætning

Gregers Krabbe Friskolen er en Grundtvig/Koldsk friskole, oprettet den 18. august 2004, og ét år senere slog vi dørene op til allerførste skoledag.

At være inspireret af den Grundtvig/Koldske skoletradition betyder:

At hjemmet er det centrale i børnenes verden.
At ansvaret for børnenes opdragelse og udvikling er hjemmets.
At eleverne har krav på at opleve glæde ved at lære.
At eleverne er virksomme på mange forskellige måder.
At der tages hensyn til elevernes forskellige forudsætninger og interesser.
 

Skolens faglige målsætning

 • At undervisningen som minimum lever op til folkeskolens krav.
 • At skolegangen skal ruste det enkelte barn på baggrund af indtryk og udtryk, til at udvikle sig til et helt menneske, der med faglighed, livsmod og livsglæde bevæger sig ud i livet.
 • At fagene dansk og matematik har høj prioritet.
 • At arbejde med "åbne vinduer" til verden, hvilket omfatter samarbejde med andre skoler og organisationer både nationalt og internationalt.
 • At elevernes oplevelser og forståelse for naturen er en naturlig del af undervisningen.
 • At være skolen hvor ingen bliver overset eller glemt.
   

Sociale og pædagogiske værdier

 • At skabe rammerne for tryghed, livsglæde, læring og leg i et fællesskab mellem skole, elever og forældre, hvor oplevelse, socialt fællesskab, engagement og gensidig respekt er grundlaget for en god skoledag.
 • At skabe tryghed, helhed og sammenhæng i børnenes tilværelse fra børnehave til skolestart og i det videre uddannelsesforløb.
 • At den enkelte elev udvikles med afsæt i det sociale fællesskab.
 • At arbejde for et højt informations- og kommunikationsniveau mellem skole, børn og forældre vedrørende aktiviteter, dagligdagen og børnenes og skolens trivsel.
 • At fysisk udfoldelse bliver en naturlig og daglig aktivitet, ligesom den gode kost og det sunde liv vægtes højt.
   

Skolens virke

 • At skoledagen starter med fælles morgensang.
 • At skabe traditioner i undervisningen i forbindelse med - dagligdagen, højtider, mærkedage, årstider m.m.
 • At undervisningen er en vekslen mellem elev/klasseundervisning og selvstændigt arbejde, gruppearbejde, ekskursioner, fortælling, værksteder, musiske og kreative udfoldelser.
 • At skolen og eleverne kan samarbejde på tværs af klasser og årgange.
 • At klassekvotienten ikke er højere end at klassen er velfungerende både fagligt og socialt.
 • At skolen har integrerede og synlige principper.
 • At alle skolens elever hvert år kommer på lejrtur.
 • At skolen har ansat velkvalificerede og engagerede lærere, samt sørger for en løbende ajourføring af lærernes efteruddannelse.