Leg Legeplads Undervisning Undervisning2 Boldspil Lejrskole2

Værdigrundlag og målsætning

Vision

Sammen vil vi skabe en tryg hverdag, hvor alle trives og har lyst til at lære"

 

Motto

Ingen kan alt – alle kan noget – sammen kan vi det hele.

 

Værdigrundlag

- Vi er inspireret af et Grundtvig/Koldsk menneskesyn, som fokuserer på det enkelte barns dannelse, livsduelighed og glæde ved at lære.

- Vi tror på, at læring finder sted gennem meningsfulde oplevelser, og derfor arbejder vi med ”åbne vinduer til verden”.

- Igennem høj faglighed tager vi afsæt i det enkelte barns forudsætninger, så det udvikles og lærer mest muligt.

- Børnenes forståelse for og oplevelse af naturen er en vigtig del af hverdagen.

- Det enkelte barn udvikles med afsæt i det sociale fællesskab og med respekt for hinandens forskelligheder.

- Vi møder hinanden med positive forventninger og i et konstruktivt samarbejde om det enkelte barns trivsel, udvikling og læring.

- Vi vægter det forpligtende fællesskab, hvor alle tager ansvar og har mulighed for indflydelse.

- Vi værner om værdifulde traditioner, som skaber genkendelighed, tryghed og en fælles fortælling.