i skoven fisk slange tal på gulvet spørg to piger mikroskop Natur-Karsten

Skolefolder

Vi har udarbejdet en folder om Gregers Krabbe Friskolen. Du kan få tilsendt et eksemplar ved at henvende dig til skoleleder Lars Overgaard eller bestyrelsesformand Anna Bobach.

Eller du kan læse folderen ved at klikke her