Leg Legeplads Undervisning Undervisning2 Boldspil Lejrskole2

Om friskolen

Gregers Krabbe Friskolen er en friskole, som er inspireret af den Grundtvig/Koldske friskoletradition. Friskolen slog dørene op august 2005.

Skolen er placeret lige op ad Rold Skov, og med disse naturskønne omgivelser er der fantastiske muligheder for udendørs aktiviteter, leg og kreative udfoldelser.

Gregers Krabbe Friskolen tilbyder undervisning fra børnehaveklassen til og med 9. klasse, naturligvis med mulighed for afgangsprøve.

Friskolen har egen skolefritidsordning for børn fra børnehaveklasse og, ikke kun til tredje klasse, men lige så længe man har behov.

Tre gode grunde til at vælge Gregers Krabbe Friskolen:

Børnene er i centrum
Gregers Krabbe Friskolen tager udgangspunkt i de tanker, som Grundtvig og Kold gjorde sig om skole og undervisning. Derfor bliver børnene centrum for undervisningen. Der bliver taget afsæt i deres forståelse og viden, og undervisningen differentieres, således at alle gives mulighed for at tilegne sig nye kundskaber.

Varmt, nært og trygt miljø
Børn indlærer kun optimalt, hvis de er trygge ved klassekammerater og lærere. Derfor lægger vi på friskolen stor vægt på, at eleverne udviser omsorg og respekt for hinanden.

Reel forældreindflydelse
Forældrene på Gregers Krabbe Friskolen gør en forskel. Ved at vælge denne skole tilkendegiver I, at jeres børns skolegang er betydningsfuld. Derfor bliver der også lyttet til Jer, og det er forældrene, der udstikker de overordnede linier for skolens virksomhed via den forældrevalgte bestyrelse.

INGEN KAN ALT - ALLE KAN NOGET - SAMMEN KAN VI DET HELE