Leg Legeplads Undervisning Undervisning2 Boldspil Lejrskole2

Læsevejledning

På Gregers Krabbe Friskolen har vi fokus på at alle børn skal blive så gode som mulige til at læse.

Vi har på Gregers Krabbe Friskolen fokus på den tidlige indsats. Det vil sige, at vi løbende evaluerer elevernes udbytte af undervisningen i indskolingen. Vi søger at afdække eventuelle problematikker inden for læsningen inden eleverne forlader indskolingen.

Alle elever vil i 3. klasse gennemføre en DVO test for at screene eleverne for dysleksi. Hvis der ved screeningen findes en chance for dysleksi, vil eleven blive yderligere testet og en individuel vurdering vil finde sted. 

Såfremt i fald der er begrundet mistanke for dysleksi vil eleven blive indstillet til læsevejlederen i PPR og på baggrund af dette resultat vil eleven blive indstillet til Ordblindetest. Elever med dysleksi vil blive tilbudt et VAKS-kursus samt oprettet på Nota. De vil modtage undervisning i anvendelse af understøttende IT.