Skovtur Legeplads Undervisning Frugt

Faglig målsætning

På Gregers Krabbe Friskolen har vi formuleret skolens faglige målsætning og skolens sociale og pædagogiske værdier, som en del af skolens samlede arbejde.

Skolens faglige målsætning

 • At undervisningen som minimum lever op til folkeskolens krav.
 • At skolegangen skal ruste det enkelte barn på baggrund af indtryk og udtryk, til at udvikle sig til et helt menneske, der med faglighed, livsmod og livsglæde bevæger sig ud i livet.
 • At fagene dansk og matematik har høj prioritet.
 • At arbejde med "åbne vinduer" til verden, hvilket omfatter samarbejde med andre skoler og organisationer både nationalt og internationalt.
 • At elevernes oplevelser og forståelse for naturen er en naturlig del af undervisningen.
 • At være skolen hvor ingen bliver overset eller glemt. 

Sociale og pædagogiske værdier

 • At skabe rammerne for tryghed, livsglæde, læring og leg i et fællesskab mellem skole, elever og forældre, hvor oplevelse, socialt fællesskab, engagement og gensidig respekt er grundlaget for en god skoledag.
 • At skabe tryghed, helhed og sammenhæng i børnenes tilværelse fra børnehave til skolestart og i det videre uddannelsesforløb.
 • At den enkelte elev udvikles med afsæt i det sociale fællesskab.
 • At arbejde for et højt informations- og kommunikationsniveau mellem skole, børn og forældre vedrørende aktiviteter, dagligdagen og børnenes og skolens trivsel.
 • At fysisk udfoldelse bliver en naturlig og daglig aktivitet, ligesom den gode kost og det sunde liv vægtes højt. 

 

Gregers Krabbe Friskolen lægger sig op af undervisningsministeriets fælles mål