Leg Legeplads Undervisning Undervisning2 Boldspil Lejrskole2

Fag- og timefordelingsplan

  Bh. Kl. 1.kl 2.kl 3.kl 4.kl 5.kl 6.kl 7.kl 8.kl 9.kl Samlet
Dansk 6 8 7 7 6 6 6 6 6 6 64
Læsebånd 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 22
matematik 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 47
Engelsk   1 1 2 2 2 2 3 3 3 19
Tysk         1 2 2 3 3 3 14
N/T 1 2 2 2 2 2 2       13
F/K               2 2 2 6
Idræt 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20
Musik 1 1 1 1 1 1 1       7
Billedkunst 2 2 2 2 1 1         10
Håndarbejde          1           1
Sløjd           1 1       2
Hjemkundskab            1 1       2
Kristendom       1 1 1 1   1 1 6
Historie       1 1 1 1 1 2 2 9
Biologi               1 1 1 3
Geografi               2 2 2 6
Samfundsfag                 2 2 4
Valgfag               2 2 2 6
Morgensamling 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 22
Fort/fred 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
I alt 22,4 26,4 25,4 25,2 28,4 30,4 29,4 31,4 32,2 35,4 286,6