Leg Legeplads Undervisning Undervisning2 Boldspil Lejrskole2

Faglighed

Gregers Krabbe Friskolen bygger på den Grundtvig /Koldske tradition, tilsat de rette elementer af mere nutidig formuleret pædagogik.

Hjemmet er det centrale i børnenes verden, og vi driver skole i et tillidsfuldt samarbejde med forældrene.

Gregers Krabbe Friskolen er skolen, hvor ingen bliver overset eller glemt. Med udgangspunkt i det enkelte barn, sker udviklingen med afsæt i det sociale fællesskab.

Vi vil ruste vores elever til at kunne begå sig i livet. Vi vil præge eleverne med faglighed, livsmod og livsduelighed.

Skoledagen starter med fælles morgensang, og op ad dagen er der fortælling.

Fysisk udfoldelse skal være en naturlig og daglig aktivitet, og vi bestræber os på at eleverne får en oplevelse af og en forståelse for at naturen er en del af undervisningen.

Fagene dansk og matematik har høj faglig prioritet, men ingen fag er overflødige.

For lærerne på Gregers Krabbe Friskolen er undervisning en hjertesag. Formidling af viden ligger den enkelte lærer stærkt på sinde, og vi forventer, at eleverne, med støtte fra deres forældre, er parate til at indgå i et givende læringsfællesskab med deres lærere.

Vi har ikke lektier for lektiernes egen skyld, men fordi de skal bibringe eleverne mere viden og faglig rutine.

Skolen og klasserne kan samarbejde på tværs af klasser og årgange. Klassekvotienten må ikke være højere, end at klassen er velfungerende både fagligt og socialt.

Vi arbejder med 'åbne vinduer' til verden, hvilket omfatter samarbejde med andre skoler og organisationer, både nationalt og internationalt.