Leg Legeplads Undervisning Undervisning2 Boldspil Lejrskole2

Kalender 2016-2017

 • 10-08-2016:
  Første skoledag

  Vi starter skoleåret kl. 15

 • 16-08-2016:
  Åbent hus

  Åbent hus hos friskole, naturbørnehave og -vuggestue

  Kl. 16-19

 • 26-08-2016:
  Åben morgensang

   

 • 29-08-2016:
  Forældremøde indskoling

   

 • 01-09-2016:
  Forældremøde overbygning

   

 • 05-09-2016:
  Forældremøde mellemtrin

   

 • 07-10-2016:
  Sponsorløb og sensommerfest

   

 • 28-10-2016:
  Åben morgensang i Aarestrup Kirke

  Med efterfølgende morgenkaffe i forsamlingshuset

 • 08-11-2016:
  Stort forældremøde

   

 • 25-11-2016:

   

 • 26-11-2016:
  Juleklippedag

  Lørdag d. 26. november kl. 08.00 - 12.00

   

  Så er det ved at være tid til at komme i julestemning. Derfor byder vi traditionen tro til fælles julehyggedag i institutionerne: Gregers Krabbe Naturvuggestue, -Naturbørnehave og -Friskole.

   

  Dagens program:

  Kl. 08.00: Fælles juletræstænding ved torvet og morgengudstjeneste i kirken

  Kl. 09.00: De kreative værksteder, spejdernes vaffelbod og pensionisternes bageri åbner samt aktiviteter i gymnastiksalen ved idrætsforeningen

  Ca. kl.11.15: Fælles oprydning

  Kl. 11.45: Fælles afslutning på biblioteket med sang og julehygge

   

  Dagens aktiviteter

  På Gregers Krabbe Friskolen vil der være mulighed for følgende:

  - lave julepynt til skolens juletræ, vinduer m.m. eller til vuggestue og børnehave

  - Ønskeseddelværksted samt julekort

  - træværksted med nisserier

  - halmværksted

  - bage julesmåkager med pensionisterne i skolekøkkenet

  - aktiviteter i gymnastiksalen med Idrætsforeningen

  - købe vafler og nyde en kop kaffe i spejdernes vaffelbod på biblioteket

  I Naturbørnehaven og Vuggestuen vil der være mulighed for følgende:

  - lave juledekorationer til eget hjem. Vi sørger for gran, kogler, mos og ler. I skal dog selv medbringe lys, skåle, sløjfer, ståltråd m.v. og husk gerne gransaks.

   

  Glædelige julehilsner

  Gregers Krabbe Friskolen – Naturbørnehaven - Vuggestuen - SFO Krabben - Borgerforeningen - Spejderne - Menighedsrådet - Pensionistforeningen

   

  Tilmelding er ikke nødvendig i Naturbørnehaven og vuggestuen. For eleverne på Gregers Krabbe Friskolen er dagen en skoledag, hvilket betyder, at der er mødepligt. Skolebussen kører ligeledes denne dag.

   

  Husk at julehyggen fortsætter i Forsamlingshuset, hvor det vil være muligt at bestille julebord pris voksne 55 kr. og børn 30 kr.

  Kontakt: Laila Mørck Bak mobil: 22875430

   

   

 • 13-12-2016:
  Luciaoptog

   

 • 21-12-2016:
  Juleafslutning og -gudstjeneste

   

 • 18-01-2017:
  Forældremøde Krabben

   

 • 27-01-2017:
  Åben morgensang i Aarestrup Kirke

  Byen synger morgensang, med efterfølgende formiddagskaffe i forsamlingshuset.

 • 03-02-2017:
  Skolefest for elever og ansatte

  Kl. 16 - 22

 • 28-02-2017:
  7 klasse tysk sprogrejse

   

 • 21-03-2017:
  Stort forældremøde

   

 • 27-03-2017:
  Lejrskole/Musicaluge

  Fra mandag den 27. marts til torsdag den 30. marts

 • 25-04-2017:
  Generalforsamling

   

 • 28-04-2017:
  Åben morgensang

   

 • 07-05-2017:
  Konfirmation i Aarestrup Kirke

   

 • 15-05-2017:
  Åbent hus kl. 16-18

   

 • 20-05-2017:
  Arbejdslørdag

  Arbejdsdag lørdag den 20.maj 2017

  Kl 9 – 15

  Rengøringsholdene fra 7-12

   

  Det fælles Byggeudvalg for Vuggestuen, Børnehaven og Friskolen indkalder nu til dette skoleårs sidste arbejdsdag.

  Arbejdsdagenes formål er, at styrke fællesskabet mellem børn og forældre i vores samlede organisation med udgangspunkt i at vedligeholde bygninger og skabe forbedringer til gavn for både børn og voksne. Arbejdsopgaver vil der altid være nok af, og derfor er det vigtigt med en positiv indstilling og en fælles tilgang til, at vi bedst løfter i flok.

  Ud fra denne grundholdning vil alle således også blive en del af arbejdsdagen, selvom man måske er forhindret i at komme på selve dagen, således at forstå, at er man forhindret, vil man få tildelt arbejdsopgaver til udførelse før eller efter selve arbejdsdagen. Arbejdsdagene forgår altid i afslappet atmosfære, hvor man gennem det at arbejde sammen også får mulighed for at snakke og lære hinanden at kende.

  Arbejdsdagens opgaver vil blive udsendt via intra og mails inden arbejdsdagen, men fordelingen af opgaverne mellem forældrene og børnene sker først på selve arbejdsdagen.

  Denne gang vil bespisningen foregå indendørs på skolen, idet der vil blive serveret frikadeller og kartoffelsalat samt rugbrød til den fælles frokostpause. Af hensyn til bestilling af mad vil vi gerne, om alle, som skal deltage i arbejdsdagen, vil tilmelde sig / melde fra senest torsdag den 11.maj til deres respektive holdledere for rengøringsholdene.

  Vi gør opmærksom på, at man både skal tilmelde sig med antal voksne og børn.

                       

  Praktiske oplysninger:

  • Kl 8.30 stående morgenkaffe (uden brød) på biblioteket. Diverse forberedelser til dagen
  • Kl 9 præcis fælles morgensang og start på dagens opgaver
  • kl 10.15 serveres kaffe, brød og frugt i skolens aula
  • kl.12 serveres en let frokost
  • Øl og Vand kan købes gennem hele dagen.
  • Arbejdsdagen afsluttes med fælles oprydning omkring kl.15
  • Arbejdsopgaverne uddelegeres om morgenen den 20. maj, men enkelte forældre kan blive ”prikket” vedr. specifikke opgaver forud for fordelingen
  • Oversigten over arbejdsopgaver udsendes forud for arbejdsdagen, og vi vil gerne om man vil være betænkelig at medbringe diverse special værktøj, trailere m.m. i forhold til de opgaver, som vil blive oplistet.
  • Byggeudvalget står for koordineringen af arbejdsdagen og evt. spørgsmål kan rettes til medlemmerne heraf.

   

  Vi håber på endnu en hyggelig dag sammen!

   

  Hilsen Byggeudvalget

  Søren Mølgård (Rasmus, Jette)         Jens Oluf Poulsen (Pedel)

  Brian Grønning Nielsen (Bertram, Benjamin, Marko)

  Michael Jensen (Thomas)                   Bente Jensen (Krabben)

  Per Asp (Rebekka)

 • 23-05-2017:
  Forældremøde for kommende børnehaveklasse

   

 • 27-05-2017:
  Karneval i Aalborg

   

 • 02-06-2017:
  Grundlovsfest, maskin- og dyrskue

   

 • 22-06-2017:
  Dimissionsfest

   

 • 23-06-2017:
  Sidste skoledag